Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
Sakubitril/valsartan’ın koroner arter hastalığı ile ilişkili olaylara etkisi var mı? []
. 2020; 3(2): 115-117 | DOI: 10.5543/ucard.2020.28290

Sakubitril/valsartan’ın koroner arter hastalığı ile ilişkili olaylara etkisi var mı?

Selda Murat
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir


Sakubitril/valsartan’ın koroner arter hastalığı ile ilişkili olaylara etkisi var mı?

Selda Murat
Department of Cardiology, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey


Selda Murat. Sakubitril/valsartan’ın koroner arter hastalığı ile ilişkili olaylara etkisi var mı?. . 2020; 3(2): 115-117

Sorumlu Yazar: Selda Murat, Türkiye
© copyright 2021 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale