Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
2019 ESC/EAS Dislipidemi Rehberi’ne giriş []
. 2020; 3(1): 1-2 | DOI: 10.5543/ucard.2019.25744

2019 ESC/EAS Dislipidemi Rehberi’ne giriş

Lale Tokgözoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara


Introduction to 2019 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidema

Lale Tokgözoğlu


Lale Tokgözoğlu. Introduction to 2019 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidema. . 2020; 3(1): 1-2

Sorumlu Yazar: Lale Tokgözoğlu, Türkiye
© copyright 2020 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale