Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
Sakubitril/valsartan SGLT2 inhibitörleriyle beraber kullanılabilir mi? []
. 2020; 3(2): 121-122 | DOI: 10.5543/ucard.2020.21939

Sakubitril/valsartan SGLT2 inhibitörleriyle beraber kullanılabilir mi?

Özlem Yıldırımtürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul


Sakubitril/valsartan SGLT2 inhibitörleriyle beraber kullanılabilir mi?

Özlem Yıldırımtürk
Department of Cardiology, University of Health Sciences, Dr. Siyami Ersek Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey


Özlem Yıldırımtürk. Sakubitril/valsartan SGLT2 inhibitörleriyle beraber kullanılabilir mi?. . 2020; 3(2): 121-122

Sorumlu Yazar: Özlem Yıldırımtürk, Türkiye
© copyright 2021 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale