Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor? []
. 2020; 3(2): 123-125 | DOI: 10.5543/ucard.2020.02486

Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?

Berkay Ekici1, Mehdi Zoghi2
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir


Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?

Berkay Ekici1, Mehdi Zoghi2
1Department of Cardiology, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Cardiology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey


Berkay Ekici, Mehdi Zoghi. Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?. . 2020; 3(2): 123-125

Sorumlu Yazar: Berkay Ekici, Türkiye
© copyright 2021 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale