Updates in Cardiology
Review

Beta-bloker hedef dozun altında olan olgularda sakubitril/valsartan başlanabilir mi ve başlanırsa klinik yarar sağlar mı?

1.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bolu

Updates in Cardiology 2020; 3: 35-38
DOI: 10.5543/ucard.2020.26817
Okunma: 412 İndirilme: 139 Online Yayın Tarihi: 11 Nisan 2022
Ekler
ENGLISH
ISSN 2619-9734