Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
ACE inhibitörü /ARB, Beta-bloker ve MRA ile stabil seyreden NYHA II kalp yetersizliği olgularında sakubitril/valsartan’a geçilmeli mi? []
. 2020; 3(2): 32-34 | DOI: 10.5543/ucard.2020.54264

ACE inhibitörü /ARB, Beta-bloker ve MRA ile stabil seyreden NYHA II kalp yetersizliği olgularında sakubitril/valsartan’a geçilmeli mi?

Ahmet Genç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Antalya


ACE inhibitörü /ARB, Beta-bloker ve MRA ile stabil seyreden NYHA II kalp yetersizliği olgularında sakubitril/valsartan’a geçilmeli mi?

Ahmet Genç
Department of Cardiology, Health Sciences University, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey


Ahmet Genç. ACE inhibitörü /ARB, Beta-bloker ve MRA ile stabil seyreden NYHA II kalp yetersizliği olgularında sakubitril/valsartan’a geçilmeli mi?. . 2020; 3(2): 32-34

Sorumlu Yazar: Ahmet Genç, Türkiye
© copyright 2021 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale