Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
Sakubitril/valsartan fiyat-etkinlik avantajı sunuyor mu? []
. 2020; 3(2): 90-92 | DOI: 10.5543/ucard.2020.49469

Sakubitril/valsartan fiyat-etkinlik avantajı sunuyor mu?

Hakan Altay
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul


Sakubitril/valsartan fiyat-etkinlik avantajı sunuyor mu?

Hakan Altay
Department of Cardiology, Başkent University Faculty of Medicine, Istanbul Hospital, Istanbul, Turkey


Hakan Altay. Sakubitril/valsartan fiyat-etkinlik avantajı sunuyor mu?. . 2020; 3(2): 90-92

Sorumlu Yazar: Hakan Altay, Türkiye
© copyright 2021 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale