Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’ın etkinliği nasıl değerlendirilebilir? []
. 2020; 3(2): 81-83 | DOI: 10.5543/ucard.2020.36844

Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’ın etkinliği nasıl değerlendirilebilir?

Şükrü Taylan Şahin1, Saide Aytekin2
1Amerikan Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Amerikan Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul; Koç Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul


Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’ın etkinliği nasıl değerlendirilebilir?

Şükrü Taylan Şahin1, Saide Aytekin2
1Department of Cardiology, American Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, American Hospital, Istanbul, Turkey; Department of Cardiology, Koç University Hospital, Istanbul, Turkey


Şükrü Taylan Şahin, Saide Aytekin. Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’ın etkinliği nasıl değerlendirilebilir?. . 2020; 3(2): 81-83

Sorumlu Yazar: Saide Aytekin
© copyright 2021 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale