Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/Valsartan hedef dozun altındaki dozlarda klinik yarar sağlar mı? []
. Ahead of Print: TKDUC-88597 | DOI: 10.5543/ucard.2020.88597

Sakubitril/Valsartan hedef dozun altındaki dozlarda klinik yarar sağlar mı?

Deniz Elcik, Abdurrahman Oğuzhan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri


Sakubitril/Valsartan hedef dozun altındaki dozlarda klinik yarar sağlar mı?

Deniz Elcik, Abdurrahman Oğuzhan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
Corresponding Author: Abdurrahman Oğuzhan, Türkiye
© Copyright 2020 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale