Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Semptomatik düzelme ve NTproBNP düşüşü olmayan olgularda Sakubitril/Valsartan’ın klinik yarar sağlamadığı düşünülebilir mi? []
. Ahead of Print: TKDUC-83803 | DOI: 10.5543/ucard.2020.83803

Semptomatik düzelme ve NTproBNP düşüşü olmayan olgularda Sakubitril/Valsartan’ın klinik yarar sağlamadığı düşünülebilir mi?

Nihan Kahya Eren
Department of Cardiology, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital


Semptomatik düzelme ve NTproBNP düşüşü olmayan olgularda Sakubitril/Valsartan’ın klinik yarar sağlamadığı düşünülebilir mi?

Nihan Kahya Eren
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
Corresponding Author: Nihan Kahya Eren
© Copyright 2020 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale