Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/Valsartan’ın diğer KY tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı? []
. Ahead of Print: TKDUC-80774 | DOI: 10.5543/ucard.2020.80774

Sakubitril/Valsartan’ın diğer KY tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı?

Mehmet Arslan, Hakkı Kaya
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Çanakkale


Sakubitril/Valsartan’ın diğer KY tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı?

Mehmet Arslan, Hakkı Kaya
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Çanakkale
Corresponding Author: Mehmet Arslan
© Copyright 2020 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale