Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/valsartan’ın diğer kalp yetersizliği tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı? []
. 2020; 3(2): 10-12 | DOI: 10.5543/ucard.2020.80774

Sakubitril/valsartan’ın diğer kalp yetersizliği tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı?

Mehmet Arslan, Hakkı Kaya
Department of Cardiology, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale, Turkey


Sakubitril/valsartan’ın diğer kalp yetersizliği tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı?

Mehmet Arslan, Hakkı Kaya
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale


Mehmet Arslan, Hakkı Kaya. Sakubitril/valsartan’ın diğer kalp yetersizliği tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı?. . 2020; 3(2): 10-12

Corresponding Author: Mehmet Arslan
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale