Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/Valsartan’ın bazal EF düzeylerine göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu? []
. Ahead of Print: TKDUC-80299 | DOI: 10.5543/ucard.2020.80299

Sakubitril/Valsartan’ın bazal EF düzeylerine göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?

Bahadır Dağdeviren
Memorial Ataşehir Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü İstanbul/Türkiye


Sakubitril/Valsartan’ın bazal EF düzeylerine göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?

Bahadır Dağdeviren
Memorial Ataşehir Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü İstanbul/Türkiye
Corresponding Author: Bahadır Dağdeviren
© Copyright 2020 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale