ISSN 2619-9734
Update in Cardiology
Herediter Tip TTR Kardiyak Amiloidozda Farklı Hasta Profilleri ve Genetik Analiz []
. 2022; 4(1): 16-20 | DOI: 10.5543/ucard.2022.22241

Herediter Tip TTR Kardiyak Amiloidozda Farklı Hasta Profilleri ve Genetik Analiz

Ebru Özpelit1, Sena Sert2, Özlem Yıldırımtürk2, Dilek Çiçek Yılmaz3, Gizem Akçay3, Pınar Pelin Özcan4, Hamide Sayar5, Nurcan Aras6
1Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Izmir, Türkiye
2S.B.U. Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery, Department of Cardiology, Istanbul, Türkiye
3Mersin University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Mersin, Türkiye
4Mersin University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Mersin, Türkiye
5Mersin University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Mersin, Türkiye
6Mersin University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology and Genetics, Mersin, Türkiye


Herediter Tip TTR Kardiyak Amiloidozda Farklı Hasta Profilleri ve Genetik Analiz

Ebru Özpelit1, Sena Sert2, Özlem Yıldırımtürk2, Dilek Çiçek Yılmaz3, Gizem Akçay3, Pınar Pelin Özcan4, Hamide Sayar5, Nurcan Aras6
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2S.B.Ü. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
6Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye


Ebru Özpelit, Sena Sert, Özlem Yıldırımtürk, Dilek Çiçek Yılmaz, Gizem Akçay, Pınar Pelin Özcan, Hamide Sayar, Nurcan Aras. Herediter Tip TTR Kardiyak Amiloidozda Farklı Hasta Profilleri ve Genetik Analiz. . 2022; 4(1): 16-20

Corresponding Author: Ebru Özpelit
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Update in CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.