ISSN 2619-9734
Update in Cardiology
Clinical trials with nebivolol in Turkey []
. 2019; 2(1): 25-30 | DOI: 10.5543/ucard.2019.66375

Clinical trials with nebivolol in Turkey

Mustafa Kılıçkap
Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

Nebivolol is a new generation beta-blocker that leads to vasodilation by virtue of nitric oxide (NO). As NO has an important role in normal endothelial function, nebivolol has a potential to have different effects compared to other beta-blockers, which stimulated many authors to conduct some researches focusing on these effects. Nebivolol has also taken attention in Turkey for its unique properties. In this paper, several studies that have been conducted in Turkey were selected and discussed focusing on its specific effects.

Keywords: Clinical trials, nebivolol.

Türkiye’de nebivolol ile yapılan klinik çalışmalar

Mustafa Kılıçkap
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Nebivolol, nitrik oksit (NO) aracılığıyla vazodilatasyon yapan yeni nesil bir beta bloker ilaçtır. NO’nun endotel fonksiyonlarında önemli bir role sahip olması, nebivolol’ün diğer beta blokerlerden farklı etkilerinin olabileceğini düşündürmüş ve bu konuya odaklanan araştırmaların yapılmasına neden olmuştur. Nebivolol, ülkemizde de bu açıdan dikkat çekmiş ve olası farklı etkilerine yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu yazıda ülkemizde nebivolol ile yapılan çalışmaların bazıları spesifik etkilerine odaklanarak seçilmiş ve tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Klinik çalışmalar, nebivolol.

Mustafa Kılıçkap. Clinical trials with nebivolol in Turkey. . 2019; 2(1): 25-30

Corresponding Author: Mustafa Kılıçkap, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Update in CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.