Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/Valsartan’ın miyokardiyal biyobelirteçler (BNP, NTproBNP, kardiyak troponin, ST2, vs) üzerine etkisi nasıldır? []
. Ahead of Print: TKDUC-46220 | DOI: 10.5543/ucard.2020.46220

Sakubitril/Valsartan’ın miyokardiyal biyobelirteçler (BNP, NTproBNP, kardiyak troponin, ST2, vs) üzerine etkisi nasıldır?

Tolga Sinan Güvenç1


Sakubitril/Valsartan’ın miyokardiyal biyobelirteçler (BNP, NTproBNP, kardiyak troponin, ST2, vs) üzerine etkisi nasıldır?

Tolga Sinan Güvenç1
Corresponding Author: Tolga Sinan Güvenç
© Copyright 2020 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale