Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/valsartan’ın miyokardiyal biyobelirteçler (BNP, NTproBNP, kardiyak troponin, ST2, vs) üzerine etkisi nasıldır? []
. 2020; 3(2): 98-101 | DOI: 10.5543/ucard.2020.46220

Sakubitril/valsartan’ın miyokardiyal biyobelirteçler (BNP, NTproBNP, kardiyak troponin, ST2, vs) üzerine etkisi nasıldır?

Tolga Sinan Güvenç
Department of Cardiology, Medical Park Pendik Hospital, Istanbul, Turkey


Sakubitril/valsartan’ın miyokardiyal biyobelirteçler (BNP, NTproBNP, kardiyak troponin, ST2, vs) üzerine etkisi nasıldır?

Tolga Sinan Güvenç
Medical Park Pendik Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul


Tolga Sinan Güvenç. Sakubitril/valsartan’ın miyokardiyal biyobelirteçler (BNP, NTproBNP, kardiyak troponin, ST2, vs) üzerine etkisi nasıldır?. . 2020; 3(2): 98-101

Corresponding Author: Tolga Sinan Güvenç
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale