Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/Valsartan’ın kardiyak tersine yeniden şekillenmeye etkisi var mı? []
. Ahead of Print: TKDUC-43043 | DOI: 10.5543/ucard.2020.43043

Sakubitril/Valsartan’ın kardiyak tersine yeniden şekillenmeye etkisi var mı?

Dilek Yeşilbursa
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Bursa


Sakubitril/Valsartan’ın kardiyak tersine yeniden şekillenmeye etkisi var mı?

Dilek Yeşilbursa
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Bursa
Corresponding Author: Dilek Yeşilbursa
© Copyright 2020 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale