Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/Valsartan Kalp yetersizliği olgularında yaşam beklentisini ne kadar uzatır? []
. Ahead of Print: TKDUC-36855 | DOI: 10.5543/ucard.2020.36855

Sakubitril/Valsartan Kalp yetersizliği olgularında yaşam beklentisini ne kadar uzatır?

Murat Akçay, Serkan Yüksel
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun


Sakubitril/Valsartan Kalp yetersizliği olgularında yaşam beklentisini ne kadar uzatır?

Murat Akçay, Serkan Yüksel
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun
Corresponding Author: Serkan Yüksel
© Copyright 2020 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale