Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/Valsartan’ın koroner arter hastalığı ile ilişkili olaylara etkisi var mı? []
. Ahead of Print: TKDUC-28290 | DOI: 10.5543/ucard.2020.28290

Sakubitril/Valsartan’ın koroner arter hastalığı ile ilişkili olaylara etkisi var mı?

Selda Murat
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir


Sakubitril/Valsartan’ın koroner arter hastalığı ile ilişkili olaylara etkisi var mı?

Selda Murat
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
Corresponding Author: Selda Murat
© Copyright 2020 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale