Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/Valsartan’ın T2DM’de Glisemik Kontrol ve Antidiyabetik Tedavi Üzerine Etkisi Var mı? []
. Ahead of Print: TKDUC-25733 | DOI: 10.5543/ucard.2020.25733

Sakubitril/Valsartan’ın T2DM’de Glisemik Kontrol ve Antidiyabetik Tedavi Üzerine Etkisi Var mı?

Mehmet Melek
Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Bursa


Sakubitril/Valsartan’ın T2DM’de Glisemik Kontrol ve Antidiyabetik Tedavi Üzerine Etkisi Var mı?

Mehmet Melek
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Bursa
Corresponding Author: Mehmet Melek
© Copyright 2020 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale