ISSN 2619-9734
pdf
Nebivolol in the treatment of systemic hypertension []
. 2019; 2(1): 15-19 | DOI: 10.5543/ucard.2019.76486

Nebivolol in the treatment of systemic hypertension

Fatih Sinan Ertaş
Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

Despite a long history of using in clinical setting and important treatment option by previous guidelines, recent guidelines has questioned the role of beta blockers in the treatment of hypertension, and were recomended to 2nd or 3rd line positions based on the outcome of recent trials and meta‐analyses. However, those studies and meta-analyses were achieved using first‐generation beta blockers and it should be remembered that beta blockers are heterogenous class as having different pharmacologic and physiologic profile. The question is whether third‐generation beta blockers with vasodilatory properties could offer advantages compared to previous beta blockers. This group has great potential for blood pressure lowering along with low metabolic side effect. Among all the beta blockers in clinical use today, nebivolol, which has the highest selectivity for beta-1 receptors with a different pharmacodynamic and kinetic profile, has great blood pressure lowering effect both monotherapy and in antihypertensive combination therapy. Nebivolol is not only safe and well tolerated, with exerts neutral or even benefical effects on metabolic parameters, it improves quality of life in patients with hypertension. In the light of those evidence nebivolol may be considered as first‐line treatment among the modern combination therapy.

Keywords: Beta blocker, hypertension; nebivolol.

Sistemik hipertansiyon tedavisinde nebivolol’ün yeri

Fatih Sinan Ertaş
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Beta blokerlerin klinik pratikteki uzun kullanım geçmişine ve tedavi kılavuzlarında önemli bir tedavi seçeneği olmasına ragmen, yeni kılavuzlar yeni çalışmalar ve meta-analizlere dayanarak beta blokerlerin hipertansiyon tedavisindeki rolünü sorgulamakta ve ikinci ya da üçüncü seçenek olarak tavsiye etmektedir. Bu araştırmalardaki ve meta-analizlerdeki aleyhte veriler geleneksel ilk nesil beta blokerlerden elde edilmiştir. Bununla birlikte beta blokerlerin farklı farmakolojik ve fizyolojik özellikleriyle heterojen bir sınıf olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle geleneksel beta blokerlerin bulgularından yola çıkarak sınıfın diğer üyelerine özellikle de üçüncü nesil vazodilatör aktivitesi olanlara bu sonuçların uyarlanması soru işaretleriyle doludur. Bu grubun metabolik yan etkileri düşük, kan basıncını düşürme potansiyelleri ise daha yüksektir. Farklı farmakodinamik ve kinetik özellikleriyle en yüksek kardiyoselektiviteye sahip vazodilatör bir beta bloker olan nebivolol, hem monoterapide hemde kombinasyon tedavisi içerisinde güçlü kan basıncı düşürücü etkiye sahiptir. Ayrıca nebivolol güvenli ve iyi tolere edilebilen bir ilaç olması yanında, metabolik parametrelere olumlu katkısı ile hipertansif hastalarda iyi bir yaşam kalitesine olanak sağlamaktadır. Tüm bunların ışığında günümüz modern kombinasyon tedavi staratejileri arasında ilk seçenek olmayı hak etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beta bloker, hipertansiyon; nebivolol.

Fatih Sinan Ertaş. Nebivolol in the treatment of systemic hypertension. . 2019; 2(1): 15-19

Corresponding Author: Fatih Sinan Ertaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Update in CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.