ISSN 2619-9734
pdf
Guide on advanced heart failure []
. 2018; 1(1): 1-79 | DOI: 10.5543/ucard.2018.43153

Guide on advanced heart failure

Sanem Nalbantgil1, Yüksel Çavuşoğlu2, Bahri Akdeniz3, Hakan Altay4, Ahmet Çelik5, Çağatay Engin6, Tolga Sinan Güvenç7, Bülent Mutlu8, Gökçen Orhan7, Bülent Özin9, Ahmet Temizhan10, Dilek Ural11, Nesligül Yıldırım12, Mehmet Birhan Yılmaz13
1Department of Cardiology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2Department of Cardiology, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey
3Department of Cardiology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
4Department of Cardiology, Başkent University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
5Department of Cardiology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey
6Department of Cardiovascular Surgery, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
7Department of Cardiology, Dr. Siyami Ersek Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
8Department of Cardiology, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
9Department of Cardiology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
10Department of Cardiology, Ankara Yüksek İhtisas Hospital, Ankara, Turkey
11Department of Cardiology, Koç University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
12Department of Cardiology, Kırıkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale, Turkey
13Department of Cardiology, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Turkey

Advanced heart failure (HF) is defined as the presence of progressive and/or persistent severe signs and symptoms of heart failure despite optimized medical, surgical, and device therapy. Although roughly 5–10% of all HF patients have chronic advanced HF, this group of patients is required more intensive medical treatment, frequent hospitalization, long hospital stay and sophisticated device therapy including noninvasive mechanical ventilation, short and long term mechanical support device or heart transplantation. There are many difficulties in clinical practice in the management of advanced HF patients, including resistant congestion, hyponatremia, worsening renal functions, pulmonary hypertension, frailty, cognitive impairment and comorbidities. Some complicated advanced HF patients are required to be referred to HF clinics for consideration of further therapeutic options. In this paper, commonly encountered problems and management strategies for advanced HF patients in real life clinical practice have been addressed in the form of expert opinions based on the available data in the literature.

Keywords: Advanced heart failure.

İleri evre kalp yetersizliği rehberi

Sanem Nalbantgil1, Yüksel Çavuşoğlu2, Bahri Akdeniz3, Hakan Altay4, Ahmet Çelik5, Çağatay Engin6, Tolga Sinan Güvenç7, Bülent Mutlu8, Gökçen Orhan7, Bülent Özin9, Ahmet Temizhan10, Dilek Ural11, Nesligül Yıldırım12, Mehmet Birhan Yılmaz13
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
6Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
7Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kiliniği, İstanbul
8Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
9Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
10Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
11Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
12Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
13Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sivas

İleri evre kalp yetersizliği (KY), optimal medikal, cerrahi, veya cihaz tedavisine rağmen ilerleyici veya dirençli KY semptom ve bulgularının
bulunması durumu olarak tanımlanır. Tüm KY olgularının sadece %5–10’nunda bulunsa da ileri evre KY, yoğun medikal tedavi, sık hospitalizasyon, uzun hastane yatışları ve noninvaziv mekanik ventilasyon, kısa ve uzun dönem mekanik destek cihazı veya kalp
transplantasyonunu da içeren komplike tedaviler gerektiren bir durumdur. Günlük klinik uygulamada bu olguların yönetiminde birçok zorlukla karşılaşılmaktadır. Bunlar arasında dirençli konjesyon, hiponatremi, renal fonksiyonlarda bozulma, pulmoner hipertansiyon, kırılganlık, kognitif fonksiyonlarda bozulma ve komorbiditeler sayılabilir. Bazı komplike hastaların ise daha ileri tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi amacıyla KY kliniklerine yönlendirilmesi gerekebilir. Bu rehberde, günlük klinik uygulamada ileri evre KY hastalarında karşılaşılan problemler ile bunlara yönelik yönetim stratejileri, mevcut literatür bilgilerine dayanarak uzman görüşü şeklinde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İleri evre kalp yetersizliği.

Sanem Nalbantgil, Yüksel Çavuşoğlu, Bahri Akdeniz, Hakan Altay, Ahmet Çelik, Çağatay Engin, Tolga Sinan Güvenç, Bülent Mutlu, Gökçen Orhan, Bülent Özin, Ahmet Temizhan, Dilek Ural, Nesligül Yıldırım, Mehmet Birhan Yılmaz. Guide on advanced heart failure. . 2018; 1(1): 1-79

Corresponding Author: Yüksel Çavuşoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Update in CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.