Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında hipotansiyon yönetimi nasıl yapılmalı?

1.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

Updates in Cardiology 2020; 3: 63-64
DOI: 10.5543/ucard.2020.14632
Read: 390 Downloads: 171 Published: 11 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734