Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında diüretik tedavi yönetimi nasıl olmalı?

1.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul

Updates in Cardiology 2020; 3: 67-69
DOI: 10.5543/ucard.2020.07279
Read: 349 Downloads: 138 Published: 11 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734