Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan MRA kullananlarda ilave klinik yarar sağlar mı? Hiperkalemi riskini artırır mı?

1.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Updates in Cardiology 2020; 3: 70-71
DOI: 10.5543/ucard.2020.77487
Read: 384 Downloads: 150 Published: 11 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734