Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan kullananlarda gelişen hipertansif atak kontrolü için kaptopril kullanılabilir mi?

1.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Updates in Cardiology 2020; 3: 65-66
DOI: 10.5543/ucard.2020.47966
Read: 403 Downloads: 163 Published: 11 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734