Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan kalp yetersizliği olgularında yaşam beklentisini ne kadar uzatır?

1.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun

Updates in Cardiology 2020; 3: 17-19
DOI: 10.5543/ucard.2020.36855
Read: 379 Downloads: 162 Published: 11 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734