Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan’ın T2DM’de glisemik kontrol ve antidiyabetik tedavi üzerine etkisi var mı?

1.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Bursa

Updates in Cardiology 2020; 3: 78-80
DOI: 10.5543/ucard.2020.25733
Read: 457 Downloads: 136 Published: 11 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734