Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan’ın ölüm şekline (KV ölüm, ani ölüm, KY’ye bağlı ölüm ve tüm nedenli ölüm) etkisi nasıldır?

1.

Ataşehir Memorial Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Updates in Cardiology 2020; 3: 13-16
DOI: 10.5543/ucard.2020.68077
Read: 390 Downloads: 158 Published: 11 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734