Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan’ın miyokardiyal biyobelirteçler (BNP, NTproBNP, kardiyak troponin, ST2, vs) üzerine etkisi nasıldır?

1.

Medical Park Pendik Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Updates in Cardiology 2020; 3: 98-101
DOI: 10.5543/ucard.2020.46220
Read: 383 Downloads: 147 Published: 10 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734