Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan’ın kardiyak tersine yeniden şekillenmeye etkisi var mı?

1.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

Updates in Cardiology 2020; 3: 108-111
DOI: 10.5543/ucard.2020.43043
Read: 412 Downloads: 176 Published: 10 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734