Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan’ın diğer kalp yetersizliği tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı?

1.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale

Updates in Cardiology 2020; 3: 10-12
DOI: 10.5543/ucard.2020.80774
Read: 375 Downloads: 139 Published: 11 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734