Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan’ın bazal EF düzeylerine göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?

1.

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Updates in Cardiology 2020; 3: 45-48
DOI: 10.5543/ucard.2020.80299
Read: 392 Downloads: 161 Published: 11 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734