Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan hedef dozun altındaki dozlarda klinik yarar sağlar mı?

1.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

Updates in Cardiology 2020; 3: 56-58
DOI: 10.5543/ucard.2020.88597
Read: 366 Downloads: 151 Published: 11 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734