Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan fiyat-etkinlik avantajı sunuyor mu?

1.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Updates in Cardiology 2020; 3: 90-92
DOI: 10.5543/ucard.2020.49469
Read: 353 Downloads: 155 Published: 10 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734