Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan DEF-KY’ye de fonksiyonel mitral yetmezliğini azaltabilir mi?

1.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adana

Updates in Cardiology 2020; 3: 112-114
DOI: 10.5543/ucard.2020.92408
Read: 354 Downloads: 146 Published: 10 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734