Updates in Cardiology
Review

PARADIGM-HF sonrası yayınlanan klinik çalışmalar: TRANSITION, PIONEER HF, EVALUATE-HF, PROVE-HF

1.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kütahya

Updates in Cardiology 2020; 3: 28-31
DOI: 10.5543/ucard.2020.08208
Read: 339 Downloads: 167 Published: 11 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734