Updates in Cardiology
Review

Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’ın etkinliği nasıl değerlendirilebilir?

1.

Amerikan Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

2.

Koç Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Updates in Cardiology 2020; 3: 81-83
DOI: 10.5543/ucard.2020.36844
Read: 344 Downloads: 139 Published: 10 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734