Updates in Cardiology
Review

Kemoterapiye bağlı gelişen DEF-KY’de sakubitril/valsartan’ın faydası olabilir mi?

1.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, KardiyoOnkoloji Birimi, İstanbul

Updates in Cardiology 2020; 3: 105-107
DOI: 10.5543/ucard.2020.69875
Read: 383 Downloads: 153 Published: 10 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734