Updates in Cardiology
Review

İskemik ve iskemik olmayan kalp yetersizlikleri arasında sakubitril/valsartan etkinliği yönünden fark var mıdır?

1.

Sağlık Bilimler Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Updates in Cardiology 2020; 3: 93-97
DOI: 10.5543/ucard.2020.87587
Read: 380 Downloads: 144 Published: 10 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734