Updates in Cardiology
Review

ACE inhibitörü /ARB, Beta-bloker ve MRA ile stabil seyreden NYHA II kalp yetersizliği olgularında sakubitril/valsartan’a geçilmeli mi?

1.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Antalya

Updates in Cardiology 2020; 3: 32-34
DOI: 10.5543/ucard.2020.54264
Read: 325 Downloads: 123 Published: 11 April 2022
Files
TURKISH
ISSN 2619-9734