Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
: 1 (2)

Cilt: 1  Sayı: 2 - 2018

DERLEME
1.
2017 ESC/EACTS Kalp Kapak Hastalıkları Tedavi Kılavuzu
2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease
Helmut Baumgartner, Volkmar Falk, Jeroen J. Bax, Michele De Bonis, Christian Hamm, Per Johan Holm, Bernard Iung, Patrizio Lancellotti, Emmanuel Lansac, Daniel Rodriguez Munoz, Raphael Rosenhek, Johan Sjögren, Pilar Tornos Mas, Alec Vahanian, Thomas Walther, Olaf Wendler, Stephan Windecker, Jose Luis Zamorano
doi: 10.1093/eurheartj/ehx391  Sayfalar 1 - 53
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2019 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale