Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
Editöryal []
. 2018; 1(1): -29--29

Editöryal

Sanem Nalbantgil1, Yüksel Çavuşoğlu2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir


Editorial

Sanem Nalbantgil1, Yüksel Çavuşoğlu2
1Department of Cardiology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir
2Department of Cardiology, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir


Sanem Nalbantgil, Yüksel Çavuşoğlu. Editorial. . 2018; 1(1): -29--29

Sorumlu Yazar: Sanem Nalbantgil, Türkiye
© copyright 2019 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale