Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
2017 ESC/EACTS Kalp Kapak Hastalıkları Tedavi Kılavuzu []
. 2018; 1(2): 1-53 | DOI: 10.1093/eurheartj/ehx391

2017 ESC/EACTS Kalp Kapak Hastalıkları Tedavi Kılavuzu

Helmut Baumgartner1, Volkmar Falk, Jeroen J. Bax, Michele De Bonis, Christian Hamm, Per Johan Holm, Bernard Iung, Patrizio Lancellotti, Emmanuel Lansac, Daniel Rodriguez Munoz, Raphael Rosenhek, Johan Sjögren, Pilar Tornos Mas, Alec Vahanian, Thomas Walther, Olaf Wendler, Stephan Windecker, Jose Luis Zamorano


2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease

Helmut Baumgartner1, Volkmar Falk, Jeroen J. Bax, Michele De Bonis, Christian Hamm, Per Johan Holm, Bernard Iung, Patrizio Lancellotti, Emmanuel Lansac, Daniel Rodriguez Munoz, Raphael Rosenhek, Johan Sjögren, Pilar Tornos Mas, Alec Vahanian, Thomas Walther, Olaf Wendler, Stephan Windecker, Jose Luis Zamorano


Helmut Baumgartner, Volkmar Falk, Jeroen J. Bax, Michele De Bonis, Christian Hamm, Per Johan Holm, Bernard Iung, Patrizio Lancellotti, Emmanuel Lansac, Daniel Rodriguez Munoz, Raphael Rosenhek, Johan Sjögren, Pilar Tornos Mas, Alec Vahanian, Thomas Walther, Olaf Wendler, Stephan Windecker, Jose Luis Zamorano. 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. . 2018; 1(2): 1-53

Sorumlu Yazar: Helmut Baumgartner, Türkiye
© copyright 2019 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale