: 1 (1)

Cilt: 1  Sayı: 1 - 2018

EDITÖRDEN
1.
Editöryal
Editorial
Sanem Nalbantgil, Yüksel Çavuşoğlu
Sayfa I

DERLEME
2.
İleri evre kalp yetersizliği rehberi
Guide on advanced heart failure
Sanem Nalbantgil, Yüksel Çavuşoğlu, Bahri Akdeniz, Hakan Altay, Ahmet Çelik, Çağatay Engin, Tolga Sinan Güvenç, Bülent Mutlu, Gökçen Orhan, Bülent Özin, Ahmet Temizhan, Dilek Ural, Nesligül Yıldırım, Mehmet Birhan Yılmaz
doi: 10.5543/ucard.2018.43153  Sayfalar 1 - 79
İleri evre kalp yetersizliği (KY), optimal medikal, cerrahi, veya cihaz tedavisine rağmen ilerleyici veya dirençli KY semptom ve bulgularının
bulunması durumu olarak tanımlanır. Tüm KY olgularının sadece %5–10’nunda bulunsa da ileri evre KY, yoğun medikal tedavi, sık hospitalizasyon, uzun hastane yatışları ve noninvaziv mekanik ventilasyon, kısa ve uzun dönem mekanik destek cihazı veya kalp
transplantasyonunu da içeren komplike tedaviler gerektiren bir durumdur. Günlük klinik uygulamada bu olguların yönetiminde birçok zorlukla karşılaşılmaktadır. Bunlar arasında dirençli konjesyon, hiponatremi, renal fonksiyonlarda bozulma, pulmoner hipertansiyon, kırılganlık, kognitif fonksiyonlarda bozulma ve komorbiditeler sayılabilir. Bazı komplike hastaların ise daha ileri tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi amacıyla KY kliniklerine yönlendirilmesi gerekebilir. Bu rehberde, günlük klinik uygulamada ileri evre KY hastalarında karşılaşılan problemler ile bunlara yönelik yönetim stratejileri, mevcut literatür bilgilerine dayanarak uzman görüşü şeklinde ele alınmıştır.
Advanced heart failure (HF) is defined as the presence of progressive and/or persistent severe signs and symptoms of heart failure despite optimized medical, surgical, and device therapy. Although roughly 5–10% of all HF patients have chronic advanced HF, this group of patients is required more intensive medical treatment, frequent hospitalization, long hospital stay and sophisticated device therapy including noninvasive mechanical ventilation, short and long term mechanical support device or heart transplantation. There are many difficulties in clinical practice in the management of advanced HF patients, including resistant congestion, hyponatremia, worsening renal functions, pulmonary hypertension, frailty, cognitive impairment and comorbidities. Some complicated advanced HF patients are required to be referred to HF clinics for consideration of further therapeutic options. In this paper, commonly encountered problems and management strategies for advanced HF patients in real life clinical practice have been addressed in the form of expert opinions based on the available data in the literature.

© copyright 2019 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale